سرویس داکت اسپلیت

سرویس داکت اسپلیت یکی از مهمترین علل خرابی یک دستگاه می توان به بی توجهی به امر سرویس و نگهداری آن اشاره نمود. در مورد سرویس و نگهداری داکت اسپلیت نکاتی وجود دارد که با بسیاری ازدستگاه ها و تجهیزات خواندن ادامه

مشاوره داکت اسپلیت

مشاوره داکت اسپلیت
 
معمولا افراد پیش از خرید هر محصول نیاز به مشاوره دارند. اگر محصول مورد نظر یک کالا شناخته شده هم باشد باز این نیاز به مشاوره در خریدار حس می شود. هرچقدر بر پیچیدگی محصول افزوده شود این نیاز نیز بیشتر می شود.